Werkzaamheden


Het atelier verricht uiteenlopende werkzaamheden. U kunt er terecht voor restauraties zoals ontzuren, scheuren repareren en ontbrekende delen aanvullen en voor het reduceren of verwijderen van tape- en lijmresten, verkleuringen en vlekken.

Daarnaast ben u in het atelier welkom voor schade-inventarisaties en voor advies betreffende berging en presentatie van werken op papier of perkament. Op vrijwel alle vragen heeft KOP een passend antwoord.

Alle diensten op een rijtje


Restauratie van papier en perkament
Schade-inventaristatie
Advies bij exposities
Depotonderzoek
Klimaatonderzoek
Berging van papier, perkament en foto's

Werkwijze


Voordat een restauratie van start gaat, wordt eerst onderzoek gedaan naar het materiaal en de conditie van het kunstwerk.
Vervolgens wordt een restauratieplan gemaakt, dat samen met de prijsopgaaf wordt voorgelegd. Pas na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever wordt het werk gerestaureerd.

De toegepaste restauraties zijn zoveel mogelijk reversibel, d.w.z. dat de handelingen later ongedaan kunnen worden gemaakt.

Alle handelingen worden gedocumenteerd. Indien gewenst kan tegen een vergoeding een documentatieverslag worden opgesteld.

Bij opdrachten worden de algemene leveringsvoorwaarden van Restauratoren Nederland gehanteerd, de vakvereniging voor restauratoren.


________________________


________________________


________________________


________________________


________________________